Najnowsze wpisy z bloga

SMOG - POMIAR, NORMY, ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

SMOG - POMIAR, NORMY, ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Smog upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę gazową w płucach, co powoduje większe obciążenie serca. Kilkudniowy wzrost zanieczyszczeń powietrza przekłada się na zwiększoną liczbę zgonów z powodu chorób układu oddechowego, a także wzrost absencji chorobowej. 

Poniższa mapa obrazuje skalę problemu w naszym kraju, dane prezentują średni poziom zanieczyszczeń pyłem PM2,5 w poszczególnych częściach kraju.

Poziom jakości powietrza i jego opis:
BARDZO DOBRY 

Powietrze bardzo czyste, wolne od zanieczyszczeń które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia. Czyste powietrze sprzyja wszelkiego rodzaju aktywności na wolnym powietrzu, brak ograniczeń.


DOBRY 

Poziom zadowalający, poziom zanieczyszczeń o niskim  ryzyku zagrożenia zdrowia. Bez ograniczeń można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność.
UMIARKOWANY
 

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie umiarkowane, nie będące dużym zagrożeniem dla zdrowia. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży lub małe dzieci powinny raczej unikać przebywania na wolnym
powietrzu.


DOSTATECZNY 

Poziom dostateczny, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Aktywność na wolnym powietrzu nie jest wskazana, należy ją ograniczyć szczególnie w przypadku długotrwałego wysiłku fizycznego.ZŁY
 
Powietrze jest złej jakości, zaleca się unikać przebywania na wolnym powietrzu szczególnie osobom chorym, starszym, kobietą w ciąży i małym dzieciom. Wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna i przebywanie na wolnym powietrzu powinno zostać ograniczone.BARDZO ZŁY 

Powietrze bardzo złej jakości, negatywnie oddziałuje na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci bezwzględnie powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, a pozostała część populacji powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do absolutnego minimum. W tym czasie nie należy przebywać na wolnym powietrzu, gdyż długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
Jak sprawdzić jakość powietrza w Twoim otoczeniu?"Pomiar smogu" to coraz bardziej powszechny proces wśród mieszkańców dużych miast i regionów szczególnie narażonych na duże zanieczyszczenie powietrza. Stajemy się świadomi niebezpieczeństw jakie stanowi dla zdrowia złej jakości powietrze. Powinniśmy unikać zbyt długiego przebywania w sytuacjach silnie zanieczyszczonego powietrza. Jak tego uniknąć?

Coraz większa popularnością cieszą się różnego rodzaju aplikacje na telefony (np. Kanarek) lub strony internetowe z których możemy dowiedzieć się jakie jest stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w naszej okolicy. Niestety jednak informacje dostarczone w ten sposób najczęściej zbierane są przy pomocy rozmieszczonych w różnych odległościach od Ciebie stacjach pomiarowych ze przez co pomiar nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny powietrza. Wynika to po pierwsze z odległości od stacji badawczej, po drugie z ruchu powietrza (kierunek wiatru), oraz faktu, że często zanieczyszczenie jest punktowe np. z komina tuż obok.

Jak najbardziej precyzyjnie określić jakie zanieczyszczenie jest w Twoim mieście, miejscowości?


W tym celu najlepiej zastosować miernik jakości powietrza, czyli urządzenie które zostało typowo do tego celu stworzone. Miernik wyposażony jest dobrej jakości czujnik, który wykrywa poziom stężenia pyłów stałych w powietrzu. Następnie dane te są przetwarzane i w czytelny sposób prezentowane na wyświetlaczu urządzenia.