Najnowsze wpisy z bloga

MANOMETR - JAK MIERZYĆ CIŚNIENIE?

MANOMETR - JAK MIERZYĆ CIŚNIENIE?

Czym jest manometr?

Manometr to wyspecjalizowany przyrząd służący do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia, zazwyczaj ciśnienia atmosferycznego. Ze względu na ciśnienie odniesienia i wskazywane ciśnienie, przyrządy do pomiaru ciśnienia dzielimy najczęściej na:

  • absolutne – mierzą ciśnienie absolutne, czyli w odniesieniu do próżni,
  • różnicowe – wskazują różnicę ciśnień,
  • względne – wskazują ciśnienie względem ciśnienia otoczenia i większe od niego,
  • wakuometry – wskazują ciśnienia względne, ale mniejsze od ciśnienia otoczenia,
  • manowakuometry – wskazują ciśnienie względne większe oraz mniejsze od ciśnienia otoczenia.

Manometry najczęściej wykorzystuje się do pomiaru ciśnienia wody, bądź też do pomiaru ciśnienia gazu.

Manometr - Jak z niego korzystać?

Mechanika działania manometru jest bardzo prosta. Miernik zawiera niewielki metalowy bębenek, który podczas pomiaru gazu lub cieczy zostaje ściśnięty (cechuje go wysoka sprężystość). Ta zmiana jest przekształcana w wynik na mierniku, dzięki czemu można odczytać pomiar ciśnienia.

Na rynku mamy też manometry wypełnione płynem - gliceryną. Są one przeznaczone do pomiarów, które obejmują duże wzrosty ciśnienia, wibracje i wstrząsy. Rolą gliceryny jest absorpcja ciśnienia w mierniku ciśnienia. Gliceryna zapobiega również zużyciu manometru pracującego w ekstremalnych warunkach dzięki swojemu działaniu amortyzującemu.

Manometr skonstruowany w oparciu o przeponę wykonaną z metalu, która pod wpływem różnicy ciśnień po jej obu stronach odkształca się, zmieniając położenie wskazówki na skali nazywamy manometrem sprężynowym.

Kolejnym typem manometru jest tzw. rurka Bourdona. Bazuje ona na wygiętej w łuk lub składającej się z wielu zwojów rurce. Jeden koniec rurki jest zamocowany do obudowy i przez niego doprowadza się do rurki ciśnienie, drugi natomiast, zamknięty koniec połączony jest z układem wskazującym ciśnienie wykonanym zazwyczaj w postaci przekładni. W wygiętej rurce ciśnienie wywiera większe parcie na powierzchnię zewnętrzną łuku rurki niż na powierzchnię wewnętrzną łuku. Efektem takiego oddziaływania jest delikatne prostowanie się rurki, co przekłada się na zmianę położenia zamkniętego końca połączonego ze wskazówką.

Ostatnim rodzajem manometrów, o których warto wspomnieć są puszki membranowe. Taki manometr jest zbudowany z dwóch membran połączonych obrzeżem. Jedna z membran przymocowana jest sztywno do obudowy przyrządu. Druga membrana natomiast połączona jest z mechanizmem wskazującym. Może ona swobodnie wyginać się pod wpływem różnicy ciśnień między wnętrzem puszki a otoczeniem i w ten sposób wskazywać nam wynik pomiaru.

Wyniki pomiaru ciśnienia za pomocą manometru widoczne są na skalowanej tarczy urządzenia. Odczyt dokonywany jest na bazie ułożenia wskazówki wobec tarczy. Mamy jednak też dostępne na rynku nowoczesne manometry cyfrowe, którym także warto poświęcić kilka słów.

Manometr cyfrowy - jaki warto wybrać?

Manometry cyfrowe, jak sama nazwa wskazuje - nie są wyposażone w tarczę ze skalą i wskazówkę, tylko w cyfrowy wyświetlacz, na którym ukazywane są wartości ciśnienia. Niektóre manometry cyfrowe oprócz odczytu wartości ciśnienia prezentują nam także temperaturę za sprawą wbudowanego weń termometru. Urządzenia tego typu dostępne są z wszystkimi typami przyłączy. Zastosowanie znajdują zazwyczaj w pomiarach cieczy w ciepłownictwie, gazownictwie, hydraulice, przemyśle spożywczym oraz wielu innych branżach.

Jaki manometr cyfrowy warto wybrać? Warto zwracać uwagę nie tylko na opinie użytkowników w sieci, ale także na sporo innych czynników takich, jak możliwość zapisywania danych, kalibracji, funkcja automatycznego wyłączania po pewnym czasie w spoczynku (celem oszczędzania energii) oraz możliwość podłączenia do komputera poprzez USB w celu odczytu i eksportu danych.

Manometry dostępne w ofercie benetechpoland.pl

W ofercie benetech-poland.pl obecnie znajdziecie dwa manometry cyfrowe. Pierwszy z nich to manometr różnicowy Benetech GM510. Przeznaczony jest do prowadzenia pomiarów ciśnienia wentylatorów, ciśnienia powietrza, ciśnienia piekarnika, różnicy ciśnień filtrów oraz monitorowania zawartości gazów w powietrzu w procesie spalania. Omawiane urządzenie posiada możliwość pokazywania wyników pomiarów w aż 11 jednostkach! Benetech GM510 oferuje ponadto możliwość zapisywania danych, funkcję kalibracji, funkcję automatycznego wyłączania oraz możliwość podłączenia do komputera poprzez USB w celu odczytywania i eksportowania danych pomiarowych. Zakres pomiaru w barach wynosi 0 - 0.100. Drugie z urządzeń w ofercie to Benetech GM520. Jego charakterystyki i funkcje są bardzo zbliżone do wcześniej wymienionego modelu. Zmianie ulega natomiast zakres pomiaru w barach - 0 - 0.350.